عناوین کسب شده

 • سر داور لیگ ربات های جنگجو سبک وزن در مسابقات پژوهشی علامه طباطبایی ۱۳۹۸

افتخارات کشوری

 • رتبه اول ربات جنگجو هوشمند در مسابقات کشوری فیراکاپ ۱۳۹۸

افتخارات منطقه ای و غیره

 • مقام اول، دوم و سوم و سوپر تیم ربات های جنگجو سبک وزن در مسابقات پژوهشی علامه طباطبایی ۱۳۹۸
 • مقام اول و دوم ربات های جنگجو سبک وزن در مسابقات منطقه ۵ تهران ۱۳۹۸
 • مقام اول و سوم ربات جنگجو سبک وزن در مسابقات سلام کاپ سال ۱۳۹۷
 • مقام اول، دوم و سوم ربات های جنگجو سبک وزن در مسابقات منطقه ۳ تهران ۱۳۹۷
 • مقام اول و دوم ربات های جنگجو سبک وزن در مسابقات منطقه ۲ تهران ۱۳۹۷
 • مقام اول، دوم و سوم ربات های چندکاره در مسابقات منطقه ۲ تهران ۱۳۹۷
 • مقام سوم ربات مسیریاب پیشرفته در مسابقات سلام کاپ سال ۱۳۹۶
 • مقام دوم ربات جنگجو سبک وزن در مسابقات سلام کاپ سال ۱۳۹۶

عناوین کسب شده

 • عضو کمیته فنی و داوری مسابقات فیراکاپ در لیگ Cliff_Hanger در سال ۱۳۹۸
 • سر داور لیگ ربات های ورزشی در مسابقات علامه کاپ ۱۳۹۸

افتخارات جهانی

 • کسب مقام اول مسابقات جهانی فیراکاپ کره جنوبی ۲۰۱۹  در لیگ Cliffhanger _ U19

افتخارات کشوری

 • کسب مقام اول مسابقات کشوری فیراکاپ ۱۳۹۷ در لیگ Cliffhanger _ U19
 • کسب مقام سوم مسابقات کشوری فیراکاپ ۱۳۹۷ در لیگ Wheeled Sport _ U19
  کسب مقام اول، دوم و سوم مسابقات علامه کاپ ۱۳۹۸  در لیگ Wheeled Sport _ U19
 • کسب مقام اول و دوم سوپر تیم مسابقات علامه کاپ ۱۳۹۸ در لیگ Wheeled Sport _ U19
 • کسب مقام اول سوپر تیم مسابقات کشوری فیراکاپ ۱۳۹۶ در لیگ Wheeled Sport _ U19

افتخارات منطقه ای و غیره

 • مقام دوم ربات مسیریاب در مسابقات سلام کاپ سال ۱۳۹۷
 • مقام اول، دوم و سوم ربات های چندکاره در مسابقات منطقه ۵ تهران ۱۳۹۷
 • مقام سوم ربات مسیریاب در مسابقات سلام کاپ سال ۱۳۹۶
فهرست

دانلود

جهت نمایش لینک دانلود فیلدهای درخواستی را پر کنید.
کارشناسان باشگاه رباتیک پیشنام آماده پاسخگویی سوالات شما می باشند.