دوره آموزش طراحی مدار الکترونیکی

فرایند طراحی مدار می‌تواند دامنه وسیعی همچون طراحی سیستم‌های الکترونیکی پیچیده، ترانزیستورها ویا مدارهای مجتمع داشته باشد. برای طراحی‌های ساده، این فرایند می‌تواند توسط یک نفر و بدون برنامه یا طبق ساختاری دقیق صورت بگیرد اما برای طراحی‌های پیچیده‌تر تیم‌هایی از مهندسان، برنامه‌ریزی دقیق و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری مورد نیاز خواهد بود.

طراحی قراردادی یا رسمی مدار

معمولاً شامل مراحل زیر می‌شود:

یادداشت نمودن خصوصیات و مشخصات مورد نیاز مدار الکترونیکی بعد از نشست با سفارش دهنده
ارائه طرح پیشنهادی تخصصی با توجه به درخواست‌های مشتری
طراحی شماتیک مدار بر روی کاغذ
محاسبه دقیق مقادیر قطعات با توجه به مشخصات عملیاتی و شرایط حاکم بر مدار
اجرا کردن شبیه‌سازی به جهت تأیید درستی طراحی
آماده کردن و ساخت مدار با استفاده از برِد بُرد یا دیگر روش‌های تهیه نمونه‌های آزمایشی، برای تست کردن مدار در شرایط مشخص شده
اجرای هر گونه اصلاحات در طراحی برای بهبود طراحی
انتخاب روش ساخت مناسب، قطعات و مواد مورد نیاز صحیح

مراحل طراحی

فرایند طراحی مدار شامل حرکت از ویژگی‌های مدار در نقطه شروع و رسیدن به برنامه ایست. که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای ساخت فیزیکی مدار در انتها را دارا باشد. این امر با گذراندن چندین مرحله ممکن می‌شود. اگرچه برای طراحی‌ های ساده این کار می‌تواند. در یک مرحله انجام شود. این کار معمولاً با تبدیل ویژگی‌ها به مستطیل‌های کوچکی انجام می‌شود. که جزئیات طراحی را در برندارند بلکه عملکرد کلی یک بخش از مدار را مشخص می‌کنند. و نشان می‌دهند که اجزای مختلف مدار چگونه با یکدیگر در ارتباط هستند، به چنین نقشه‌ای بلوک دیاگرام می‌گویند. چنین رویکردی باعث می‌شود. تا طراحی‌های به قسمت‌های کاری کوچکتری تقسیم شوند. که بتوان آن‌ها را به ترتیب خاصی مورد تحلیل قرار داد یا به تیم‌های طراحی مختلف سپرد. سپس هر قسمت به‌طور مجزا با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مرحله بعد عموماً مقدار زیادی کار تحقیقاتی و مدلسازی‌های ریاضی صورت می‌گیرد. تا مشخص شود دقیقاً چه عملکردی را می‌توان از طراحی انتظار داشت. نتیجه این تحقیقات ممکن است باعث تغییراتی در بلوک‌ در مرحله قبل گردد. تا در نهایت طراحی بی نقص تر شود. در این مرحله همچنین چگونگی نمایش و تست طراحی رایج است. در نهایت تک تک قسمت‌های طراحی مدار الکترونیکی طوری انتخاب شده‌اند. که طرز کار کلی طراحی به درستی ایفا می‌شود. در این مرحله اتصالات الکتریکی و مشخصات هر یک از قطعات مشخص شده‌ است.

فهرست

دانلود

جهت نمایش لینک دانلود فیلدهای درخواستی را پر کنید.
کارشناسان باشگاه رباتیک پیشنام آماده پاسخگویی سوالات شما می باشند.