عناوین کسب شده

 • معلم نمونه کشوری در سال ۱۳۹۵ به نمایندگی از مدارس غیر دولتی.
 • عضو کمیته فنی و سرپرست لیگ دانش آموزی  Wheeled Sport Robots در مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دانشگاه امیرکبیرتهران
 • دبیر مسابقات رباتیک ( لیگ های ماموریت غیر ممکن، ورزشی و جنگجو )  در مسابقات پژوهشی علامه طباطبایی در سالهای ۹۶ و ۹۷ و ۹۸

افتخارات جهانی

 • کسب مقام اول مسابقات ربوکاپ جهانی 2022، بانکوک، تایلند در لیگ Rescue_Line_Sec
 • کسب سهمیه مسابقات جام جهانی ربوکاپ 2022، بانکوک، تایلند در لیگ Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات آسیا و اقیانوسیه ربوکاپ _ روسیه_ مسکو _۲۰۲۰ در لیگ Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات جهانی فیراکاپ کره جنوبی ۲۰۱۹ در لیگ Mission Impossible _ U19
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات جهانی فیراکاپ کره جنوبی ۲۰۱۹ در لیگ City Racer _ U19
 • کسب مقام اول، دوم و سوم مسابقات جهانی فیراکاپ کره جنوبی ۲۰۱۹ در لیگ Wheeled Sport _ U19
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات جهانی فیراکاپ تایوان ۲۰۱۸ در لیگ Wheeled Sport _ U14
 • کسب مقام سوم مسابقات جهانی فیراکاپ تایوان ۲۰۱۸ در لیگ Mission Impossible _ U14
 • کسب مقام سوم مسابقات جهانی فیراکاپ تایوان ۲۰۱۸ در لیگ Wheeled Sport _ U19
 • کسب عنوان Innovation Award در  مسابقات جهانی فیراکاپ تایوان ۲۰۱۸  در رده سنی  U19
 • حضور در مسابقات ربوکاپ جهانی فیراکاپ کشور تایوان شهر kaohsiung در سال ۲۰۱۷
 • حضور در مسابقات ربوکاپ جهانی ژاپن_ناگویا  ۲۰۱۷
 • کسب مقام سوم سوپر تیم مسابقات ربوکاپ جهانی ۲۰۱۵ چین_هفی در بخش ربات امدادگر الف Rescue_Line_Pri
 • کسب مقام اول مسابقات ربوکاپ جهانی ۲۰۱۵ چین_هفی در بخش Best Presentation
 • کسب مقام اول individual مسابقات ربوکاپ جهانی ۲۰۱۴ برزیل_ژائوپسوا در بخش ربات امدادگر الف Rescue_A_Pri
 • کسب مقام اول مسابقات ربوکاپ جهانی ۲۰۱۴ برزیل_ژائوپسوا در بخش Mechanical Design

افتخارت کشوری

 • کسب مقام اول مسابقات بین المللی ایران اپن 2022 در بخش ربات Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام اول بین المللی ایران اپن 2022 در بخش best presentation در لیگ Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام اول بین المللی ایران اپن 2022 در بخش best presentation در لیگ Rescue_Maze_Sec
 • کسب مقام اول و دوم مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۹ دانشگاه امیرکبیر در بخش Mission_Impossible_U14
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۹ دانشگاه امیرکبیر در بخش Mission_Impossible_U19
 • کسب مقام اول و دوم مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۹ دانشگاه امیرکبیر در بخش ربات Wheeled Sport Robots_U19
 • کسب مقام دوم مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۹ دانشگاه امیرکبیر در بخش ربات Wheeled Sport Robots_U14
 • کسب عنوان Best Creativity در مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۹ دانشگاه امیرکبیر در بخش موضوع آزاد Demo
 • کسب مقام سوم مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸ _ جزیره کیش در لیگ Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام سوم مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸ _ جزیره کیش در لیگ Rescue_Maze_Sec
 • کسب مقام سوم مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸ _ جزیره کیش در لیگ inSitu
 • کسب عنوان بهترین پوستر در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸ _ جزیره کیش در لیگ Rescue_Maze
 • کسب مقتدرانه مقام اول قهرمانی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۸ در بخش ربات Rescue_Line_Pri
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۸ در بخش ربات Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام دوم سوپر تیم مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۸ در بخش ربات Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام سوم سوپر تیم مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۸ در بخش ربات های Rescue_Line_Pri و Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام بهترین پوستر مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۸ در بخش ربات Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۸ دانشگاه امیرکبیر در بخش ربات Wheeled Robots Olympics
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۸ دانشگاه امیرکبیر در بخش ربات Wheeled Robots Olympics
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۸ دانشگاه امیرکبیر در بخش سوپر لیگ ربات های المپیک و امدادگر مدیریت بحران
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۸ دانشگاه امیرکبیر در بخش Mission_Impossible_U14
 • کسب عنوان برتر رقابت فنی در مسابقات بین المللی فیراکاپ ۲۰۱۸ دانشگاه امیرکبیر در بخش Mission_Impossible_U19
 • کسب مقتدرانه مقام اول قهرمانی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷ در بخش ربات Rescue_Line_Pri
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۶ در بخش ربات Rescue_Line_Pri
 • کسب مقام اول و دوم مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۵ در بخش ربات Rescue_Line_Pri
 • کسب مقام سوم مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۵ در بخش ربات Rescue_Line_Sec
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۴ در بخش ربات Rescue_Line_Pri
 • کسب مقام اول در مسابقات کشوری دهمین جشنواره تبیان در بخش ربات مسیریاب (دوره اول متوسطه) ۱۳۹۴
 • کسب مقام اول در مسابقات کشوری نهمین جشنواره تبیان در بخش ربات مسیریاب ۱۳۹۳
 • کسب مقام اول برترین سمینار در مسابقات کشوری نهمین جشنواره تبیان در بخش فنی مهندسی ۱۳۹۳

افتخارات منطقه ای و غیره

 • کسب مقام اول و سوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۵ تهران در بخش ربات جنگجو سبک وزن پسران و دختران ۱۳۹۸
 • کسب مقام اول و سوم در هشتمین دوره از مسابقات سلام کاپ ۱۳۹۷ در بخش ربات جنگجو سبک وزن دوره اول دبیرستان
 • کسب مقام دوم در هشتمین دوره از مسابقات سلام کاپ ۱۳۹۷ در بخش ربات مسیریاب دوره دوم دبیرستان
 • کسب مقام اول مسابقات پژوهشسرا منطقه ۵ تهران در بخش ربات چند کاره دوره اول متوسطه پسران ۱۳۹۷
 • کسب مقام اول مسابقات پژوهشسرا منطقه ۲ تهران در بخش ربات جنگجو سبک وزن پسران و دختران ۱۳۹۷
 • کسب مقام اول و دوم و سوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۲ تهران در بخش ربات چند کاره دوره اول متوسطه پسران ۱۳۹۷
 • کسب مقام اول مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات جنگجو سبک وزن ۱۳۹۷
 • کسب مقام اول مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات چند کاره پسران ۱۳۹۷
 • کسب مقام دوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات چند کاره دختران ۱۳۹۷
 • کسب مقام دوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات مسیریاب مقدماتی پسران ۱۳۹۷
 • کسب هفت رتبه ممتاز و یک رتبه عالی در آزمون مهارت در رشته الکترونیک از اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیک شهر تهران ۱۳۹۷
 • کسب مقام دوم  در هفتمین دوره از مسابقات سلام کاپ در بخش ربات جنگجو سبک وزن ۱۳۹۶
 • کسب مقام دوم  و سوم در هفتمین دوره از مسابقات سلام کاپ در بخش ربات مسیریاب دوره دوم متوسطه ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول _ دوم و سوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۲ تهران در بخش ربات مسیریاب پیشرفته دختران ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول و دوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۲ تهران در بخش ربات سه کاره پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول مسابقات پژوهشسرا منطقه ۲ تهران در بخش ربات مسیریاب مقدمانی پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول _ دوم و سوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات مسیریاب مقدماتی پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول و دوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات مسیریاب پیشرفته پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول و دوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات سه کاره پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام دوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۵ تهران در بخش ربات سه کاره پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام سوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۵ تهران در بخش ربات مسیریاب پیشرفته پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول و دوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۵ تهران در بخش ربات مسیریاب مقدماتی پسران ۱۳۹۶
 • کسب مقام اول قهرمانی در ششمین دوره از مسابقات سلام کاپ ۱۳۹۵ در بخش ربات Rescue_A_ Sec
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی در ششمین دوره از مسابقات سلام کاپ ۱۳۹۵ در بخش ربات Rescue_A_ Pri
 • کسب مقام سوم در ششمین دوره از سلام کاپ در بخش ربات مسیریاب پسران ( دوره اول متوسطه) ۱۳۹۵
 • کسب مقام دوم و سوم در ششمین دوره از سلام کاپ در بخش ربات مسیریاب دختران ( دوره دوم متوسطه) ۱۳۹۵
 • کسب مقام اول مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات مسیریاب پسران ۱۳۹۵
 • کسب مقام اول مسابقات پژوهشسرا منطقه ۳ تهران در بخش ربات چند کاره پسران ۱۳۹۵
 • کسب مقام دوم و سوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۵ تهران در بخش ربات مسیریاب پسران ۱۳۹۵
 • کسب مقام اول قهرمانی در پنجمین دوره از مسابقات سلام کاپ در بخش ربات امدادگر ۱۳۹۴
 • کسب مقام اول دوم و سوم مسابقات پژوهشسرا منطقه ۵ تهران در بخش ربات مسیریاب پسران ۱۳۹۴
 • کسب مقام اول قهرمانی در چهارمین دوره از مسابقات سلام کاپ در بخش ربات امدادگر ۱۳۹۳
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی در چهارمین دوره ازمسابقات سلام کاپ در بخش ربات امدادگر ۱۳۹۳
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات پژوهشسرا های کل تهران در بخش ربات مسیریاب دختران ۱۳۹۳
 • کسب مقام اول قهرمانی مسابقات منطقه ۳ در بخش ربات مبارز دختران ۱۳۹۳
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی مسابقات منطقه ۳ در بخش ربات مسیریاب ۱۳۹۳
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی مسابقات پژوهشسرا های کل تهران در بخش ربات جنگجو دختران ۱۳۹۳
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی در سومین دوره از مسابقات سلام کاپ در بخش ربات مسیریاب دختران ۱۳۹۳
 • کسب مقام دوم نایب قهرمانی در سومین دوره از مسابقات سلام کاپ در بخش ربات امدادگر دختران ۱۳۹۳
 • کسب مقام اول و سوم مسابقات فستیوال سرای دانش در بخش رباتیک ۱۳۹۲
 • کسب مقام اول قهرمانی منطقه ۳ تهران در بخش ربات مسیریاب ۱۳۹۱

دانلود

جهت نمایش لینک دانلود فیلدهای درخواستی را پر کنید.